Mné Magdi, 69 éves

  • 2020.10.19.

Hitetlen életemben televoltam a magam gondjaival, nem érdekelt más emberek sorsa, különösen nem számomra ismeretlen embereké. Mikor új életet kaptam, az Úr Jézust szívembe fogadhattam, nemcsak a Biblia nyílt meg előttem, hanem a világ is kinyílt számomra. Az Úr sok együttérzést, féltő szeretetet adott a szívembe. Sokféle imatéma terhelődött a szívemre, többek között a katolikus hívek és hangsúlyosan a papok.

Magam is római katolikus voltam. Elsőáldozó voltam és bérmálkoztam gyermekkoromban.Aztán 14 éves koromtól 38 éves koromig nem jártam templomba. Istentagadó lettem.

Amikor 38 évesen eljutottam a szomszéd utcában lévő református templomba, az Úr megszólított, és kegyelméből újjászült, bűnbocsánatot, örök életet kaptam. Az akkori lelkész szolgálatára sokan tértek meg, egy kisebb ébredés történt. Tudom, hogy az Úr munkája volt ez a lelkészen keresztül. Érdekes volt, hogy a megtértek
közül többen katolikusok voltunk.

A lelkészünk sokat imádkozott a római katolikus hívekért és papokért, szerette őket. Ő beszámolt olyan hírekről is, hogy megtért, a bibliai tanításokhoz ragaszkodó papokat egyházi irodákba helyeztek dolgozni, nem hirdethettek Igét. Sem neveket, sem helyet nem mondott, nem tudtuk ez hol történt, lehet, hogy nem Magyarországon, lelkészünk sokat járt a környező országokba az ott élő magyarokhoz. Sok gyülekezeti kirándulásunk volt Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre.

Tehát én 1990-től azt is szolgálatként kaptam az Úrtól, hogy a katolikus hívekért, papokért imádkozzam gyülekezeti imaórákon és egymagam is. Időközben húgom is megtért, és azóta mind a kettem imádkozunk.

Ezért volt talán a legnagyobb öröm ezt a könyvet olvasni, mert az Úr megmutatta ezáltal is, hogy nem hiába adta a szeretetet és imádságot a szívembe, szívünkbe. Olyan öröm ez , ami nem hasonlítható semmihez e Földön.

Szerintem nagy értéke a könyvnek Ida őszintesége, határozottsága, szerénysége, a leírtakból áradó szeretet, mely az Úrtól való. Jó volt olvasni, mert láttam, hogy egyek vagyunk az Úrban, s ez nekem nagy öröm. Engem arra bátorít ez a könyv, hogy továbbra is bízzak mindent az Úrra, Tőle kérjek vezetést az életemre , mindent
az Ő kezéből fogadjak. Csodálatos látni a könyvben, hogy az Úrral a nehezeket is el lehet hordozni békességgel,és a felüdülés idejét is elhozza az Úr. Az egész könyv egy drága bizonyságtétel Isten hűségéről, szeretetéről, személyre szabott vezetéséről. Bizonyságtétel arról, hogyan is él együtt a Teremtő és Megváltó Isten az ő gyerme-
keivel, míg e Földön élünk.

Aki elolvassa a sok-sok lapot, bizonyosan közelebb kerülhet az Úrhoz. Nekem rövidnek tünt az 547 oldal, szívesen olvastam volna tovább.